U bent hier

Arbeidszorg

Arbeidszorg is bedoeld voor personen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg wil ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen.

We streven ernaar om activiteiten te geven op arbeidsniveau. Voor sommige medewerkers zal dit een vervangende arbeidsinvulling zijn, voor anderen kan het een doorstroming betekenen naar een vrijwillige of sociale tewerkstelling of het gewone arbeidscircuit. We bieden onze medewerkers zorg en werk op maat aan. Rekening houdend met hun mogelijkheden, krachten en wensen.
Dit sluit aan bij onze basisvisie van “herstel”.

In het bakatelier, keukenatelier, ‘De Wipplank’ en ‘Den Hof’ bieden we door middel van activiteiten zoals bakwerk, keukenwerk, houtbewerking en tuinwerk, arbeidszorg op maat aan.

 

Arbeidszorg kan in de Moester aangeboden worden dankzij de steun van OCMW-Gent en Provincie Oost-Vlaanderen.