U bent hier

Werkgroepen

Nazorg

Als bewoners beslissen om alleen te gaan wonen, kunnen ze (als ze dit wensen) beroep doen op de werkgroep nazorg.

Dit kan in principe tot wanneer het mobiel-team kan overnemen.

Nazorgteam Ipso-gent

Brugsesteenweg 97a, 9000 Gent

nazorgteam.ipso@gmail.com

 

 

Netwerking

We hebben onze vroegere "familiewerking" uitgebreid naar een breder netwerk..

Iedereen is welkom op onze bijeenkomsten!

Volgende afspraak op .... met als thema: .....

 

Ronde Tafel

We hechten veel waarde aan inspraak van iedereen!

Bewoners en begeleiders van de verschillende woonhuizen komen maandelijks samen om "rond de tafel te zitten".

Volgende onderwerpen kwamen afgelopen jaar aan bod : bewindvoering, omgaan met klachten, Wrap, onthaal, inspraak, beroepsgeheim, vrije tijd, ervaringsdeskundige,  vragen aan de RVB, wat als we ziek /oud worden, kinderen in beschut wonen, wat na beschut wonen, ….

Realisaties :      

  • Onthaalbrochure
  • Brochure met nuttige info voor als je alleen gaat wonen
  • Een aantal leden werden uitgenodigd bij de evaluatie van de teamwerking

 

Krachtenwand

We willen inzetten op ieders krachten (zowel die van bewoners als van begeleiders).

Daarom hebben we in eerste instantie ieders krachten proberen verzamelen.  
Er werd ook nagedacht over hoe we deze krachten kunnen inzetten.  Meer informatie volgt.

 

Destigmatisering

Bewoners en begeleiders komen samen om na te denken rond hoe we het stigma dat weegt op de geestelijke gezondheid van iedereen kunnen verlichten.

Activiteiten die in het verleden werden georganiseerd :

  • Bewonersbevraging
  • Jaarlijks buurtfeest in de Peerstraat
  • Workshops rond medicatie
  • Buurtfeest in de Peerstraat
  • "Geestig gezelschap"
  • Deelname aan de  Hersteldag

 

Activering

Bewoners en begeleiders trachten elke maand samen te komen en na te denken over leuke, interessante activiteiten.   

 

link naar onthaalkalender ....